White tuxedo shirt

White tuxedo shirt €30,00

Size: L/XL or 40/42
price: €30,00
Gorgeous white Acko tuxedo style shirt.
Size: L/XL or 40/42
100% cotton
Aline is 1m65 for reference
Sold
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt
White tuxedo shirt