Silk abstract print shirt

Silk abstract print shirt €30,00

Size: XXL or 44
price: €30,00
Gorgeous offwhite silk shirt with abstract print.
Size: XXL or 44
100% silk
Sold
Silk abstract print shirt
Silk abstract print shirt
Silk abstract print shirt
Silk abstract print shirt
Silk abstract print shirt